MINAT BAKAT DAN KEGEMARAN

A. Seni
B. Olah Raga
C. Pemilihan Raya (Pemira) Pengurus Senat Mahasiswa
D. Indonesia Malaisya Thailand Growth Triangle Varsity Carnival (IMT-GT Varsity Carnival)